Kotisivujen hinta. Mistä hinta tarkalleen ottaen muodostuu?

Jaa postaus helposti tästä!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Pikalinkit
Tiivistelmä aiheesta.

Kotisivujen hinta koostuu monista eri elementeistä. Ensimmäiseksi voitaisiin mainita sivuston koko, joka määrittelee eniten kotisivujen hintaa. Tarvitsetko yksi sivuiset – tunnetummin onepage verkkosivut, vai onko sinulla tarve suurille yli 20 sivun verkkosivuille? Hintaeroa näiden kahden välillä tulee useita satoja, jopa joitakin tuhansia euroja. Seuraavaksi suurin merkitys on verkkosivujen ulkoasulla eli layoutilla. Ulkoasun teknisyys kaikkine animaatioineen, sekä graafisen ilmeen monipuolisuus, vaikuttavat suuressa määrin kotisivujen hintaan. Kolmantena voitaisiin mainita ulkoasuun ja kotisivujen lopputulokseen hyvin vahvasti vaikuttavat valokuvat ja muu siihen verrattava kuvitus, kuten graafiset piirrokset, ikonien suunnittelu jne.

Kotisivuje hinta kuvistus kuva
Kotisivujen hinta ja sivujen kappalemäärän vaikutus siihen.

Verkkosivujen sivumäärällä on keskimääräisesti suurin vaikutus verkkosivujen kokonaishintaa ajatellen. Riittääkö yrityksellesi tai yhteisöllesi yksisivuiset – tunnetummin onepage verkkosivut, vai onko tarve suuremmille monisivuisille verkkosivuille? Siihen kuinka monisivuiset verkkosivut sopisivat yrityksellesi – on hyvin vaikea antaa tarkkaa vastausta, mutta yleisesti tämä voidaan määritellä yrityksen tarjoamien palveluiden perusteella. Mitä enemmän palveluita, sitä enemmän niille tarvitsee myös tilaa ja tämän seurauksena myös sivujen lukumäärä nousee. Periaatteessa kaikki sivujen sisältö voitaisiin läntätä etusivulle, mutta tämä ei ole kovinkaan hyvä vaihtoehto hakukoneoptimointia, eikä myöskään käyttäjäystävällisyyttä ajatellen.

Paljon yksi verkkosivun sivu maksaa?

Yhdelle sivulle pystytään määrittämään kiinteä perushinta, mutta lopulliseen kokonaishintaan vaikuttaa myös moni muu tekijä. Meillä yhden sivun perushinta on 180 euroa + alv ja tämän lisäksi lisähintaa syntyy ulkoasusta, sisällöntuotannosta, valokuvista, videokuvauksesta, hakukoneoptimoinnista ja kieliversioista. Mikäli haluaisit tietää heti verkkosivuillesi hinnan niin kokeile hintalaskuriamme. Se on muuten suomen parhain ja tarkin hintalaskuri ja näin voimmekin 99%:lla varmuudella luvata, että sillä lasketut hinnat ovat täysin pitäviä.


Kotisivujen hinta ja ulkoasun vaikutus siihen.

Käsitellään seuraavaksi ulkoasua eli layoutia ja sen vaikutusta kotisivujen hintaan. Äkkiseltään voisi kuvitella, että ulkoasun suunnittelulla ei olisi juuri laisinkaan merkitystä hintaan, mutta asia ei ole niin yksinkertainen.

Suunnittelun tarpeellisuus ja sen eri variaatiot.

Hyväksi vertailukohdaksi voitaisiin ottaa omakotitalon rakentaminen ja sen suunnittelu. Mitä kulmikkaampi ja teknisempi talo, niin sitä kalliimpi on myös sen suunnittelu sekä rakentaminen. Lähtisitkö rakentamaan itsellesi omakotitaloa ilman, että siitä olisi minkäänlaisia piirustuksia tai julkisivun luonnostelmia? Tuskinpa… Lopputulos voisi olla hyvin villin näköinen, kun mitään ei olisi suunniteltu etukäteen ja kokonaisuutta ei voisi hahmottaa, kun vasta silloin kun talo alkaa olemaan täysin valmis. Siinä vaiheessa sellaisten asioiden korjaaminen, jotka ei miellyttäisi silmää tulisi aika kalliiksi.

Tätä samaa ajattelutapaa voidaan verrata lähes täysin myös verkkosivujen ulkoasun ja visuaalisen ilmeen suunnittelun kohdalla. Mitä enemmän erilaisia yksityiskohtia verkkosivujen ulkoasussa on, niin sitä työläämpi ja tätä myöden hintavampi suunnittelu prosessi on. Suunnittelun tarpeellisuus on lähes poikkeuksetta välttämätöntä, kun puhutaan monisivuisista verkkosivuista. Yksisivuisten eli onepage verkkosivujen kohdalla suunnitteluun kuluva aika on yleisesti ottaen hyvin vähäistä, jonka seurauksena ei ulkoasun suunnittelu tuo juurikaan lisähintaa projektille. Mitä monisivuisempiin verkkosivuihin mennään, niin sen hintavammaksi suunnittelu ja toteutus tulee. Hintaan vaikuttaa myös merkittävästi jo aiemmin mainittu layoutin teknisyys.

Animaatiot verkkosivuilla.

Verkkosivuille tulevat animaatiot ovat yksi osa ulkoasun suunnittelua. Animaatiot voivat olla verkkosivulle erikseen koodattuja tai esimerkiksi videon muodossa olevia animaatioita. Animaatioita voidaan hyödyntää myös monella muulla tapaa verkkosivuilla. Esimerkkinä voitaisiin käyttää kustomoituja painikkeita tai verkkosivujen ”scrollauksen” yhteydessä liikkuvia animaatioita. Nämä saattavat nostaa projektin kokonaishintaa huomattavasti riippuen siitä, millaisia animaatioita sivuille toteutettaisiin sekä kuinka suuret sivut ovat kyseessä. Mainittakoon vielä erikseen, että teemme muihin kilpailijoihin verrattuna erittäin kilpailukykyisiä animaatioiden suunnitteluja sekä toteutuksia.


Valokuvat, ikonit ja muu kuvitus.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä käsitellään valokuvien, ikonien ja muiden kuvitukseen liittyvien elementtien vaikutusta kotisivujen hintaan. Nämä ovat osittain “valinnaisia” lisäominaisuuksia kotisivuille, mutta pitää kuitenkin muistaa, että laadukas kotisivujen kuvitus tuo sivuille aivan erilaisen ilmeen ja näin vaikuttaa myös prospektiin eli potentiaaliseen asiakkaaseen positiivisella tavalla, kun hän selaa sinun verkkosivuja ja etsi sieltä tarvitsemaansa tietoa. Laadukkaat kotisivut koostuvat monista pienestä eri osa-alueista, joista laadukas kokonaisuus loppujen lopuksi syntyy.

Kotisivujen valokuvat.

Valokuvat kuvapankeista vai aidoista yritykseen liittyvistä tilanteista ja henkilöistä? Tämä kysymys herättää varmasti ajatuksia sinussa. Lähdetään vertailemaan vaihtoehtoja keskenään.

Onko kuvapankit kuvat hyvä valinta kotisivuille?

Emme sanoisi, että kuvapankkien kuvat olisivat huonoja. Ennemminkin kokonaisuuteen vaikuttaa se, millaisia kuvia käyttää ja kuinka hyvin ne sopivat yrityksen ilmeeseen ja sitä kautta yrityksen omille verkkosivuille. Yleensä edellä mainittuja ”vaatimuksia” on hyvin vaikea täyttää kuvapankin kuvilla, mutta ei kuitenkaan täysin poissuljettu vaihtoehto. kuvapankin kuvat ovat hyviä silloin, kun verkkosivut ovat pienet ja budjetti tiukka. Kannattaa kuitenkin muistaa, että muutaman satasen säästö pienillä verkkosivuilla voi loppujen lopuksi tulla erittäin kalliiksi vuosien myötä, kun kuvat eivät ole juuri sellaisia, mitä niiden pitäisi olla ja eivät näin viesti yrityksen toiminnasta sellaista kuvaa, joka olisi yritykselle eduksi.

Ammattilaisen ottamat valokuvat kotisivuille?

Räätälöidysti yrityksen tarpeisiin otettuja valokuvia voidaan pitää lähes poikkeuksetta parhaimpana vaihtoehtona. Oletuksena tässä on tietenkin se että valokuvat ovat ammattilaisen tai vähintään ammattitaitoisen valokuvaajan ottamia ja muokkaamia kuvia sekä liittyvät myös yritykseen mahdollisimman yhdistettävällä tavalla ja luovat näin oikeanlaista mielikuvaa yrityksestä, sekä sen toimintaperiaatteista ja palveluista. Ilman laadukkaita kuvia, ei kotisivuista saada luottamusta herättävän näköisiä ja tämähän on yksi kotisivujen päätarkoituksista – lisätä luottamusta ja tuoda palvelut laadukkaasti esille.

Ammattilaisen ottamien valokuvien hinta.

Minkä verran enemmän ammattilaisen ottamat valokuvat oikein maksavat kotisivuille, jos vertailuun otetaan kuvapankin kuvat? Käy laskemassa kotisivujen hinta meidän hintalaskurilla ja valitset siihen lisäksi myös ammattilaisen ottamat valokuvat. Näin saat nopeimman vastauksen kysymykseen.

Mennään seuraavaksi itse asiaan, eli kuinka paljon ammattilaisen ottamat kuvat ovat kalliimmat, kuin kuvapankin kuvat. Esimerkiksi voidaan ottaa kaksi saman alan yritystä, jotka tarjoavat lähes identtisiä palveluita ja ovat keskenään kooltaan ja liikevaihdoltaan myös identtisiä. Toinen yritys haluaa, että heidän uusilla verkkosivuilla käytettävät kuvat ovat vain ammattilaisen ottamia heidän palveluihinsa sopivia valokuvia ja toiselle yritykselle riittää, kun verkkosivuilta löytyy ”sinne päin” valokuvat eli kuvapankista otetut kuvat.

Nyt meillä on kaksi yritystä, joista molemmat on valinnut omasta mielestään parhaimman vaihtoehdon verkkosivuille tulevien valokuvien suhteen. Kumpaa sinä veikkaisit kalliimmaksi vaihtoehdoksi? Kalliimmaksi tulee kuvapankin kuvat, jotka päätöksenteko hetkellä ovat varmasti olleet halvin vaihtoehto.

Miksi?

Ajatellaan hyvin tyypillinen tilanne, jossa prospekti käy molempien yritysten verkkosivuilla ja vertailee heidän palveluitaan. Yritykset tarjoavat täysin samoja palveluita, mutta jokin heidät erottaa. Ero voi olla loppujen lopuksi hyvinkin pieni, mutta sillä ei ole väliä onko toisen yrityksen verkkosivut 0,01% vai 10% vakuuttavammat, koska pienikin ero riittää siihen, että prospekti valitsee parempien verkkosivujen perusteella yrityksen, josta hän haluaa ostaa palveluita. Tässä esimerkissä ratkaisevana tekijänä oli verkkosivujen kuvitus.

Yrityksen tarjoamien palveluiden hinnasta riippuen, tulee ”ilmaisille” kuvapankin kuville hintaa kympeistä, jopa useisiin tuhansiin euroihin / asiakas. Yleisesti yrityksillä on vuoden aikana useampia asiakkaita, joten tämä menetetyn kaupan arvo voidaan kertoa vuoden ajalta asiakkaiden määrällä ja tästä saadaan hinta ”halvoille” kuvapankin kuville. HUOM! Tämä ei koske pienemmän yrityksen yksisivuisia onepage verkkosivuja. Kuitenkin vahvemmilla on se yritys pienempienkin joukossa, joka on tehnyt kaikki valintansa edes 0,5% paremmin, kun muut kilpailevat yritykset.

Moni voi ajatella, että ”Ainahan sitä voisi valita paremman vaihtoehdon, jos rahaa olisi käytettävissä rajattomasti”. Edellä mainitusta esimerkistä täytyy kuitenkin huomioida se että ammattilaisen ottamat kuvat ovat loppuen lopuksi vain muutamien satojen eurojen hankinta, mutta niiden avulla verkkosivujen tuoma tuotto voi nousta useilla tuhansilla euroilla vertaillessa niitä huonompaan vaihtoehtoon. Sinä päätät.

Verkkosivujen ikonit.

Viimeisimpänä kuvitukseen liittyvistä elementeistä käsitellään ikoneita ja muita siihen liittyviä vaihtoehtoja, kuten graafiset piirrokset valokuvien sijaan. Ensimmäiseksi kerron ikoneista.

Lähes jokaisella verkkosivulla käytetään ikoneita enemmän tai vähemmän. Niiden vaikutus hintaan on kuitenkin vaihteleva. Ikoneita on saatavilla runsaasti myös ilmaisena, mutta jokaiseen tilanteeseen sopivaa ikonia ei ole aina tarjolla, jolloin ne täytyy suunnitella ja tehdä itse, joka nostaa projektin kokonaishintaa. Eli, jos sopivat ikonit löytyvät ilmaisena niin niiden vaikutus kokonaishintaan ei ole suuri. Mikäli ikoneita ei löydy ilmaisena ja osa ikoneista olisi animaatioiden muodossa, niin tämä nostaa jonkin verran kokonaishintaa, mutta on hintansa arvoinen sijoitus.

Verkkosivujen graafiset piirrokset.

Entä sitten graafiset piirrokset? Graafisia piirroksiakin löytyy ilmaisena, niin kuin myös valokuviakin kuvapankeista. Tilanne ei ole piirroksien kohdalla kuitenkaan sama, koska ne ovat yleisesti laajalti muokattavissa, jolloin niistä on helppo saada yrityksen ilmeeseen sopivat hyvinkin kustannustehokkaalla tavalla. Yleensä niiden muokkaaminen tulee lähes poikkeuksetta tarpeelliseksi ja on myös pienen vaivan arvoista. Ammattilaisen ottamia valokuvia ja piirroksia vertaillessa, voitaisiin ammattilaisen ottamat valokuvat kuitenkin määritellä edullisemmaksi ja huomattavasti yleisemmäksi vaihtoehdoksi kuin graafiset piirrokset.


Lopetus

Kuten huomasit tässä kirjoituksessa, niin kotisivujen hinta ei olekaan kovin yksiselitteinen asia vaan siihen vaikuttaa moni tekijä. Tarkan hinnan voit laskea meidän kotisivujen hintalaskurilla. Ja mikäli sinulla on tarvetta vain esimerkiksi valokuville, niin ota yhteyttä meihin alla olevan lomakkeen kautta!

Jaa postaus helposti tästä!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Seuraa meitä somessa.